Közlemények

a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. vezető beosztású munkavállalójáról:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 215/2019. (XII.12.) sz. határozatával 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időre Tompa Gábort választotta meg a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetőjévé.

Megbízási díj:  400. 000 Ft/hó

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. december 12-i ülésén hozott  ZMJVK 215/2019. (XII.12.) sz. hat sz. határozatával, határozott időre, 2020. január 01. napjától 2024.  december 31. napjáig a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjévé megválasztotta Tompa Gábort, aki a munkaszerződés aláírásával a vezető tisztségviselői megbízást elfogadja.

Tompa Gábor a megbízást munkaviszony keretében látja el.   

A munkavállaló a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben  meghatározott kedvezményes adózású mértékig - a társaság egyéb munkavállalói esetén  alkalmazott összegű – cafetéria juttatásra jogosult.

A munkavállalót külföldi kiküldetése esetén 45 euró napidíj illeti meg, ami személyi  jövedelemadó köteles.

Az ügyvezető igazgató számára a saját gépjármű hivatalos célú használata esetén a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvényben meghatározott adómentes  mértékű Ft/km díj fizethető ki költségtérítésként.  A munkáltató az ügyvezető részére éves munkabére kettő százalékának megfelelő  összegű ruházati költségtérítést biztosít.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 333/2020. (XII.21.) sz. határozatában meghatározottak szerint a Felügyelő Bizottság tagjai:  

Dékányné Boros Mária Magdolna  

Horváth Ádám  

Reman Ervin Razvan

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. Felügyelő Bizottságának 2021. 01.28-i  ülésén a Felügyelő Bizottság tagjai közül elnökének Dékányné Boros Máriát – 2 igen és 1 tartózkodás szavazattal – választotta meg.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 16/2015. (II.05.) sz. határozatának g, pontjában meghatározottak szerint a Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi díjazást állapítja meg:

A Felügyelő bizottság elnökének tiszteletdíja:  50.000,- Ft/hó  

A Felügyelő bizottság tagjainak megbízási díjuk:  40.000,- Ft/hó


Zalaegerszeg, 2021. január 01.