Közlemények

Közzététel

 

a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. vezető beosztású munkavállalójáról:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 226/2014. (XII.18.) sz. határozatával 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre Tompa Gábort választotta meg a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetőjévé.

Megbízási díj: 400 000 Ft/hó

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. december 18-i ülésén hozott ZMJVK 226/2014. (XII.18.) sz. hat sz. határozatával, határozott időre, 2015. január 01. napjától 2019. december 31. napjáig a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjévé megválasztotta Tompa Gábort, aki a munkaszerződés aláírásával a vezető tisztségviselői megbízást elfogadja.

Tompa Gábor a megbízást munkaviszony keretében látja el. A munkavállaló prémium feladatait és annak mértékét a munkáltató - a felügyelő bizottság javaslatára - évente határozatban állapítja meg. A teljes prémium az ügyvezetőt a maradéktalan teljesítés esetén illeti meg, részleges teljesítés esetén annak arányos része kerül kifizetésre. Ugyancsak arányos prémiumot kell kifizetni a munkaviszony évközben történő megszűnése vagy szüneteltetése esetén. Ha az ügyvezető vezető tisztségviselői jogviszonya visszahívással neki felróható magatartás miatt rendkívüli felmondással, vagy neki egyébként felróható magatartás miatt közös megegyezéssel kerül megszüntetésre, számára idő- és teljesítményarányos prémium.

A munkavállaló a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményes adózású mértékig - a társaság egyéb munkavállalói esetén alkalmazott összegű – cafetéria juttatásra jogosult.

A munkavállalót külföldi kiküldetése esetén 45 euró napidíj illeti meg, ami személyi jövedelemadó köteles.

Munkavállaló havi személyi alapbérének 4 %-os mértékéig jogosult élet- és balesetbiztosítást kötni a gazdasági társaság költségére.

Az ügyvezető igazgató számára a saját gépjármű hivatalos célú használata esetén a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvényben meghatározott adómentes mértékű Ft/km díj fizethető ki költségtérítésként. A munkáltató az ügyvezető részére éves munkabére kettő százalékának megfelelő összegű ruházati költségtérítést biztosít. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 196/2014. (XII.18.) sz. határozatának 2./g, pontjában meghatározottak szerint a Felügyelő Bizottság tagjai: 

Ludányi Zsolt 
Zsupanek Miklós 
Major Zsolt

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. 01. 16-i ülésén a Felügyelő Bizottság tagjai közül elnökének Ludányi Zsoltot – 2 igen és 1 tartózkodás szavazattal – választotta meg.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 16/2015. (II.05.) sz. határozatának /g, pontjában meghatározottak szerint a Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi díjazást állapítja meg:

A Felügyelő bizottság elnökének tiszteletdíja: 50.000,- Ft/hó 
A Felügyelő bizottság tagjainak megbízási díjuk: 40.000,- Ft/hó


Zalaegerszeg, 2015. január 01.


Tompa Gábor ügyvezető s.k. 
Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.